Χάρακας Eding

Διαφανής πλαστικός χάρακας μήκους 30 cm (δείχνει το μήκος σε ίντσες και cm).