Σκούφος Baikof

Χειμερινός ακρυλικός σκούφος με λευκές ρίγες και φούντα στο ίδιο χρώμα.