Πίνακας Clasor

Άκαμπτος πίνακας με κλιπ από πλαστικό PVC με κάλυμμα.