Αντανακλαστική ζώνη Lumen

Ανακλαστική ζώνη καρπού.