Αξιότιμοι πελάτες

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας στο νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), σας ενημερώνουμε ότι κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Τα στοιχεία σας, που διατηρούμε σε αρχείο μας, χρησιμοποιούνται μόνο για να σας ενημερώνουμε για ζητήματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως διαφημιστικά είδη & υπηρεσίες.

Σας δηλώνουμε ότι:

1. Τα στοιχεία σας, δεν θα δοθούν σε κανένα άλλο φορέα / επιχείρηση / οργανισμό, οπουδήποτε κι αν εδρεύει ή εκπροσωπείται και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημέρωσή σας για νέα διαφημιστικά είδη & υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλης εμπορικής προώθησης.

2. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία που μας έχετε δώσει και να λάβετε αντίγραφό τους, με απλό έγγραφο αίτημά σας.

3. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των στοιχείων σας, με απλή έγγραφη γνωστοποίηση σας.

4. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό, ή διακοπή επεξεργασίας, ή διαγραφή των στοιχείων αυτών, με απλό έγγραφο αίτημά σας.

5. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την μετακίνηση (μεταφορά) των στοιχείων που μας δώσατε σε άλλο φορέα.

6. Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

7. Τα παραπάνω μπορούν να ζητηθούν ταυτόχρονα ή σταδιακά.

Πατώντας «By continuing, you accept the privacy policy» (συνεχίζοντας αποδέχεστε την νέα πολιτική απορρήτου») δηλώνετε οτι συμφωνείτε με τους νέους κανόνες ιδιωτικότητας (GDPR)που θεσπίστηκαν απο την E.E. στις 25  Μαίου 2018.